JAK FUNGUJE KŘESŤANSKÝ ŽIVOT? (FILIPSKÝM 2,12-13)

aaaJaká je role křesťana v posvěcování? Jaká je role Boha v posvěcování? Může křesťan žít svatý život a posvěcovat se ke slávě Boha sám ze svých sil? Jakou roli v celém procesu hraje poslušnost? Na co ukazovala skutečnost, že církev ve Filipis byla poslušná všemu, co je Pavel apoštol učil?

Osnova kázání

Svou krví vykoupil své napříč celou zemí, napříč všemi národy! Ř 11,6;

AAAKaždý člověk je naprosto a absolutně oddělený od Boha. A to tak, že je před Bohem mrtvý ve svých vinách. Ef 2,1-2; V Boží blízkosti takový člověk bídně zahyne. Shoří v žáru Jeho svatosti jako papír napuštěný benzínem! Žd 12,29; Tím padá každá výmluva každého, kdo odmítá evangelium Pána Ježíše Krista!