slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem je společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který je vysvobodil z moci hříchu, z prokletí zákona a z tohoto zlého věku a zachránil je před smrtí, před Božím hněvem a odsouzením.

Shromáždění jsou v Domě techniky, v neděli od 9:30 a v úterý od 17:00.


Biblická církev Praha


Z něho roste celé tělo (Ef 4,14-16)

Dorůstání do plnosti Ježíše Krista

Náš text mluví o Kristově tělu, mluví o jednotě Kristova těla, o jednotě místní církve. Na jedné straně vidíme individuální růst do podoby Ježíše Krista – nejprve v negativním a potom v pozitivním slova smyslu a nakonec vidíme společný duchovní růst. Vrcholem toho všeho je Ježíš Kristus, který je hlavou, zdrojem, z něhož všechno vyrůstá, cílem, k němuž všechno směřuje. ...text kázání


55:40 minut (19.12 MB)

Můj Bůh je má spása (Ž 139)

Po cestě věčnosti mě veď

David veden Duchem svatým předkládá před naše oči hluboké učení Písma: Bůh, kterého Bible zjevuje, je Bohem, který o nás ví vše – jak o našem jednání, tak i dokonce o našem "vnitřním člověku" - tzn. co si myslíme, jaké jsou naše touhy, ví i vše o našich motivech v rozhodování. A takový člověk, který byl vyhlédnut od Boha a jehož srdce sám Bůh změnil, nás nyní vede skrze hlubokou modlitbu, skrze Davidovo vyznání k poznávání toho, kdo je náš Bůh. ...text kázání


59:04 minut (20.28 MB)

Pětinásobné ujištění spravedlnosti! (1Pt 3,17-22)

Kristus slavně zvítězil

Co je, milovaní, středem a základem radostné zvěsti evangelia, středem a základem křesťanské víry a naděje? Pokud odpovíte, že víra v Boha Stvořitele nebe i země, budete to pravda, ale nebude to plná pravda. Odpovíte-li, že je to osoba Ježíše Krista, blížíte se, ale není to celá pravda. Trváte-li na tom, že střed a základ naší víry a naděje je život a dílo Božího Syna Ježíše Krista, je to celá pravda, ale někdo by ještě nemusel porozumět obsahu této zvěsti tak, aby v jeho srdci zazářilo spasitelné poznání. ...text kázání


61:28 minut (21.11 MB)

Smíření s Bohem (Ko 1,21-23)

I vás, kteří jste byli Božími nepřáteli, smířil...

Smíření s Bohem je tím nejdůležitějším urovnáním konfliktu na světě, je klíčové pro každého člověka na celém světě. Každý člověk ho potřebuje. Ať už si toho člověk je vědom nebo není, toto smíření mění od základů lidské životy - z místa Božího hněvu staví toto smíření člověka na místo Boží lásky.


52:55 minut (18.17 MB)

Pro co žiješ? (3J 1-15)

Strom se pozná poovoci

Zatímco první list Janův je směřován církvi, druhý pak kvůli obecnému pronásledování křesťanů jisté paní, ale pravděpodobně personifikované církvi, tak list třetí je adresován přímo osobě - a to "milému Gaiovi", jak čteme v prvním verši listu. Znovu si připomeňme, že vnitřní svědectví jak obsahu, tak formy tohoto dopisu i tradice církve, připisují jeho autorství Janovi. ...text kázání


56:05 minut (19.26 MB)

Dospělost v Kristu (Ef 4,13-14)

Podoba křesťanské zralosti

Náš dnešní text nám ukazuje cíl, k němuž tato vzájemná služba směřuje. Dva verše, které jsou před námi, mluví dospělosti v Kristu, a to nejprve v obecné rovině (v. 13) a následně (ve v. 14) ukazují, jak se to bude projevovat na životě jednotlivých křesťanů. ...text kázání


53:10 minut (18.26 MB)

Pravda a láska (2J 1-13)

Ježíš Kristus je pravda!

Autor dopisu miluje jeho příjemce, a dokonce je zde napsáno, že je milují "všichni, kdo poznali pravdu". Ano, pravda má totiž úžasnou moc. Osvobozuje člověka od lži a vede k lásce. Pravda přináší svobodu od hříchu. ...text kázání


54:30 minut (18.72 MB)

Buďte vždy připraveni vydat svědectví o Kristu (1Pt 3,14-17)

Trpět pro spravedlnost?

Nebudeme trpět kvůli dobrým skutkům samotným, ale budeme trpět proto, že tyto dobré skutky děláme ve víře v Pána Ježíše Krista a kvůli němu. On je tím důvodem, proč nás svět nenávidí. O to více musíme být připraveni vydat dobré svědectví o naději, kterou v Kristu máme. ...text kázání


55:55 minut (19.2 MB)

Svatební zamyšlení

svatba

Dobrý den a pokoj vám, milá nevěsto, milý ženichu, vážení svatebčané. Důvod, proč jsme se dnes sešli je naprosto jasný – je to manželství Veroniky a Jakuba. Možná si kladete otázku, k čemu něco takového jako je manželství, vůbec je? Copak se nedá žít bez manželství? Nemohou dva lidé žít jen tak spolu – prostě proto, že se mají rádi? Copak k tomu potřebují nějaký papír? Rozumím takovým otázkám, protože doba, ve které žijeme, přesně k takovým otázkám vede.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer