slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem je společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který je vysvobodil z moci hříchu, z prokletí zákona a z tohoto zlého věku a zachránil je před smrtí, před Božím hněvem a odsouzením.

Shromáždění jsou v Domě techniky, v neděli od 9:30 a v úterý od 17:00.


Biblická církev Praha


Dospělost v Kristu (Ef 4,13-14)

Podoba křesťanské zralosti

Náš dnešní text nám ukazuje cíl, k němuž tato vzájemná služba směřuje. Dva verše, které jsou před námi, mluví dospělosti v Kristu, a to nejprve v obecné rovině (v. 13) a následně (ve v. 14) ukazují, jak se to bude projevovat na životě jednotlivých křesťanů. ...text kázání


53:10 minut (18.26 MB)

Pravda a láska (2J 1-13)

Ježíš Kristus je pravda!

Autor dopisu miluje jeho příjemce, a dokonce je zde napsáno, že je milují "všichni, kdo poznali pravdu". Ano, pravda má totiž úžasnou moc. Osvobozuje člověka od lži a vede k lásce. Pravda přináší svobodu od hříchu. ...text kázání


54:30 minut (18.72 MB)

Buďte vždy připraveni vydat svědectví o Kristu (1Pt 3,14-17)

Trpět pro spravedlnost?

Nebudeme trpět kvůli dobrým skutkům samotným, ale budeme trpět proto, že tyto dobré skutky děláme ve víře v Pána Ježíše Krista a kvůli němu. On je tím důvodem, proč nás svět nenávidí. O to více musíme být připraveni vydat dobré svědectví o naději, kterou v Kristu máme. ...text kázání


55:55 minut (19.2 MB)

... k budování Kristova těla (Ef 4,12)

Úsilí o krásnou církev

Máme před sebou oddíl, který popisuje jednotu i krásu Kristovy nevěsty, církve. Je zde popis jednoty, základ i cíl jednoty a také rozmanitost jednoty. Kristova církev se skládá z jednotlivých údů, a každý z nich má své místo v těle Kristově. Je to programové prohlášení Kristovy církve, náplň práce pro Kristovu nevěstu, důvod, proč jsme vůbec tady, a co a jak máme dělat. ...text kázání


52:15 minut (17.94 MB)

Biblické učení o vdovách

Bůh je otcem sirotků a vdov

Mezi zapsané vdovy smí být přijata žena ne mladší než šedesát let, jen jednou vdaná, známá dobrými skutky: jestliže vychovala děti, prokazovala věřícím pohostinnost a umývala jim nohy, pomáhala nešťastným a osvědčila se v každém dobrém díle. Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat; tak propadají odsouzení, protože porušily slíbenou věrnost.


46:35 minut (15.99 MB)

Svatební zamyšlení

svatba

Dobrý den a pokoj vám, milá nevěsto, milý ženichu, vážení svatebčané. Důvod, proč jsme se dnes sešli je naprosto jasný – je to manželství Veroniky a Jakuba. Možná si kladete otázku, k čemu něco takového jako je manželství, vůbec je? Copak se nedá žít bez manželství? Nemohou dva lidé žít jen tak spolu – prostě proto, že se mají rádi? Copak k tomu potřebují nějaký papír? Rozumím takovým otázkám, protože doba, ve které žijeme, přesně k takovým otázkám vede.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer