Biblická církev Praha

Syndikovat obsah
Aktualizace: 37 min 4 sek zpět

... a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24)

22. Duben 2018 - 10:00
Nadpřirozená zpráva, nadpřirozené náboženství

Jádrem tohoto textu je vysvětlení, že Pavel nepřevzal evangelium od žádného člověka, ani se mu nenaučil od lidí, ani není podřízený apoštolů v Jeruzalémě, ale evangelium, které hlásá, je evangelium samotným Kristem Pavlovi nadpřirozeně zjevené.

Text kázání

Hospodin je podíl mě určený (Ž 16,1-11)

15. Duben 2018 - 10:00
Ve tvé pravici je neskonalé blaho

Žalm 16 nás učí plně se podřídit v důvěře Bohu a předat mu starost o všechny součásti našich životů. My nemáme kapacitu vše zvládat, On ano. On pro svůj lid připravil díky Kristu dokonalý plán, poddejme se tedy Jeho vedení a zažijeme dokonalou radost z Boží přítomnosti až na věčnost.

Text kázání

Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16)

8. Duben 2018 - 10:00
Horlivost bez pravého poznání

Pavel na svém vlastním životě ukazuje, že evangelium, které zvěstoval křesťanům v Galacii, není lidským výmyslem, ale je to Kristovo evangelium, zjevené evangelium, pravdivé a pravé evangelium. A to je důvod, proč mu mají křesťané věřit.

Text kázání

Zjevené evangelium (Ga 1,10-12)

1. Duben 2018 - 10:00
Věrný otrok Kristův

Z našeho dnešního textu si ukážeme, co je to evangelium, nikoliv však až tak z hlediska obsahu, ale z hlediska způsobu, jak se k nám evangelium dostává, s tím je úzce spojené také to, odkud evangelium pochází a jaké jsou jeho důsledky.

Text kázání

O kříži před křížem (Ž 22,1-32)

30. Březen 2018 - 10:00
Král David ukazuje na Kristův kříž

Nechme tento žalm, aby se stal naším průvodcem, když si budeme připomínat události kříže. Je to popis Kristova ukřižování, který je zapsaný dlouho před Kristovým křížem.

Text kázání

Od Adama až po mladého Pána (Mt 1,2-17)

25. Březen 2018 - 10:00
Rodokmen Ježíše Krista

Matouš nám představuje Ježíšův rodokmen od praotce Abrahama. U Lukáše jsme schopni dohledat původ našeho Pána a Spasitele až k prvnímu člověku.

Text kázání

Mount Everest našich modliteb (Ef 3,20-21)

18. Březen 2018 - 11:00
Bůh ve vás působí svou mocí

Boží sláva je ještě větší a vede Pavla k oslavě všemohoucího Boha, který jedná daleko nad to, co jsme schopni vyslovit a dokonce jeho moc sahá dál, než jsme schopni si vůbec představit.

Naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka II.

13. Březen 2018 - 12:06
Důkazy naprosté zkaženosti

Přirozený člověk, Adamův potomek, je v důsledku prvotního hříchu duchovně mrtev, oddělený od Boha, neschopen chápat Boží věci a komunikovat vzhůru k Bohu. Vše, co člověk v tomto stavu koná, se odehrává na jevišti hříchu. Je satanův vazal, otrok hříchu a kvůli své zkažené přirozenosti není schopen z vlastní vůle zatoužit po následování Boha.

Text kázání

Budiž proklet! (Ga 1,8-9)

4. Březen 2018 - 11:00
Spolehlivá autorita každého křesťana

Pavel v těchto dvou verších mluví o autoritě křesťanů. Mluví o autoritě, na které stavíme, mluví o tom, jak a na základě čeho rozlišujeme a nakonec mluví také o tom, že tuto autoritu máme, nebo lépe řečeno musíme uplatňovat, tedy uvádět do praxe.

Text kázání

Jiné evangelium není! (Ga 1,7)

26. Únor 2018 - 18:24
Někteří lidé převracejí evangelium Kristovo

Sedmý verš nás vede k několika charakteristikám falešných učitelů, kteří zneklidnili křesťany v církvích v Galacii. Ukazuje na prázdnotu jejich zvěsti, na to, co působí jejich učení a také na to, co je jejich cílem – převrátit Kristovo evangelium.

Text kázání

Rychle se odvracíte ... (Ga 1,6)

18. Únor 2018 - 11:00
Povoláni milostí Kristovou

Šestý verš, který je dnes před námi, je celý o Boží milosti. Boží milost je skrze tento list znovu prokazovaná křesťanům v Galacii. Pavel dále vysvětluje, že to je milost, která zachraňuje a nakonec ukazuje, že od této milosti se galatští odvracejí k jinému evangeliu.

Text kázání

Naprostá duchovní neschopnost, zkaženost člověka I.

11. Únor 2018 - 11:00
První bod kalvinismu

Přirozený člověk, Adamův potomek, je v důsledku prvotního hříchu duchovně mrtev, oddělený od Boha, neschopen chápat Boží věci a komunikovat vzhůru k Bohu. Vše, co člověk v tomto stavu koná, se odehrává na jevišti hříchu. Je satanův vazal, otrok hříchu a kvůli své zkažené přirozenosti není schopen z vlastní vůle zatoužit po následování Boha.

Text kázání

Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5)

4. Únor 2018 - 11:00
Vysvobození z tohoto zlého věku

Text, který je před námi, hned na začátku listu Galatským, jasně ukazuje na čtyři věci: 1. Základ, na kterém je postaveno evangelium. 2. Cena, která stojí za evangeliem. 3. Moc, jakou má evangelium. 4. Důsledky evangelia.

Text kázání

Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018

3. Únor 2018 - 17:02
Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018 Video of Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018
  1. V Novém zákoně se často scházeli křesťané po domácnostech. V mém okolí mnoho mých přátel odešlo ze sboru a scházejí se pouze v malých skupinkách. Odmítají kázání s tím, že to nevidí v Novém zákoně. Jejich setkání jsou vedena diskuzí nad Biblí. Je to biblické? CO jim mám odpovědět? (Jedná se o buňkové společenství). | 1:10

Nevyznávají Ježíše Krista! II. (2J 7-9)

28. Leden 2018 - 11:00
Získejte plnou odměnu!

Dnešní kázání je pokračováním předchozího kázání na samotný sedmý verš. A ten mluví o mnohých lidech, kteří o sobě tvrdí, že jsou křesťané, ale nevyznávají Ježíše Krista, který přišel v těle. Nevyznávají Krista Bible! Dnes si znovu připomeneme sedmý verš a půjdeme od příčin sedmého verše, k důsledkům ve verších osm a devět.

Text kázání

Církvím v Galacii (Ga 1,1-2)

21. Leden 2018 - 11:00
Opravdu jen pouhou vírou?

V listu Galatským máme vzácný poklad, čisté učení o spasení z milosti. Pojďme tedy začít studium tohoto listu tím, že se podíváme na adresáty listu, na autora a na to, jak od samotného prvního verše řeší problém, kterému čelily církve v Galacii a jemuž musíme čelit i my.

Text kázání

Bankety sokyň (Př 9,1-18)

14. Leden 2018 - 11:00
Paní Moudrost a paní Hloupost

Před námi je obraz dvou soupeřících banketů – jsou zde popsané dvě hostiny. Jednu pořádá paní Moudrost a druhou paní Hloupost. Spolu s popisem obou hostin zde nacházíme také popis důsledků moudrosti a hlouposti v životě člověka, a to podle toho, kterou z těchto dvou žen bude ve svém životě následovat.

Text kázání

Autobiografie moudrosti (Př 8,1-36)

7. Leden 2018 - 11:00
Moudrost jako životní styl

Nacházíme zde autobiografii moudrosti, nebo něco, co bychom mohli nazvat programovým prohlášením moudrosti, je tu moudrost, jako pohled na svět, jako světový názor, jako životní styl.

Text kázání

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer