Biblická církev Praha

Syndikovat obsah
Aktualizace: 19 min 50 sek zpět

Zbožnost křesťana a církve (1Tm 1-6)

17. Září 2017 - 10:00
Evangelium, zbožnost a praktický život

První list Timoteovi je vstupní branou ke zdravé církvi. Tento dopis je praktickou aplikací evangelia do života církve. Začíná evangeliem, staví na evangeliu, vychází z evangelia a buduje evangeliem. Směřuje ke zbožnému životu, vede ke zbožnosti založené na evangeliu, která se prakticky projevuje na prvním místě ve vztazích.

Text kázání

Bojuj dobrý boj víry! (1Tm 6,11-21)

10. Září 2017 - 11:00
Bojuj dobrý boj víry! (1Tm 6,11-21) | Jaroslav Kernal Video of Bojuj dobrý boj víry! (1Tm 6,11-21) | Jaroslav Kernal

mp3 | text

Bojuj dobrý boj víry (1Tm 6,11-21)

10. Září 2017 - 10:00
Zbožnost ve světle Kristova druhého příchodu

Křesťané se svým znovuzrozením okamžitě ocitli v zuřícím duchovním boji. Tento duchovní boj je bojem o zbožnost a náš text nám dává tři výzvy, tři příkazy, tři druhy strategie duchovního boje, tři způsoby růstu ve zbožnosti.

Text kázání

Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10)

3. Září 2017 - 11:00
Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10) | Jaroslav Kernal Video of Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10) | Jaroslav Kernal

mp3 | text

Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10)

3. Září 2017 - 10:00
Nezměrná cena opravdové zbožnosti

Dneska se podíváme na další aspekt křesťanské zbožnosti – na zbožnost ve vztahu k majetku. Pavel varuje Timotea před lidmi, kteří zbožnost pokládají za prostředek k obohacení, a ukazuje mu, jak nezměrnou cenu má zbožnost, která se spokojí s tím, co má. V závěru tohoto oddílu jde přímo ke kořeni zla – k lidskému srdci.

Text kázání

Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11)

27. Srpen 2017 - 11:00
Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) | Pavel Steiger Video of Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) | Pavel Steiger

mp3 | text

Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11)

27. Srpen 2017 - 10:00
Soustředěnost na člověka deformuje Písmo

Bůh nenávidí lidskou sebestřednost. Svébytný člověk, tj. ten který spoléhá jen na sebe, případně na jiné lidi, který si myslí, že žije z vlastních sil je v nepřátelském vztahu s Bohem. Veškerá sebesíla odporuje Bohu.

Text kázání

Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2)

20. Srpen 2017 - 11:00
Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2) | Jaroslav Kernal Video of Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2) | Jaroslav Kernal

mp3 | text

Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2)

20. Srpen 2017 - 10:00
Pokorná a oddaná podřízenost

Dnes zůstaneme u zbožnosti otroků, která se projevuje na vztahu k jejich pánům. Tento vztah velmi dobře ukazuje podstatu pravé zbožnosti a je dobrou ilustrací pro každého křesťana, protože každý křesťan byl vykoupen za cenu a nepatří už sám sobě, ale patří Kristu, kterého nazývá svým Pánem.

Text kázání

Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25)

15. Srpen 2017 - 8:29
Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) | Jaroslav Kernal Video of Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) | Jaroslav Kernal

mp3 | text

Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25)

13. Srpen 2017 - 10:00
Kristova sláva v církvi III.

Moudré ustanovení starších je základ. Pokud nebudou starší moudře ustanoveni, nebude fungovat ani jejich podpora ani ochrana ani kázeň. Dokonce mám za to, že nebude dobře fungovat ani církev jako taková.

Text kázání

Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21)

6. Srpen 2017 - 10:00
Kristova sláva v církvi II.

Náš dnešní oddíl mluví o ochraně starších v církvi a také o káznění těch, kteří se dopustili hříchu. Stejně jako zajištění živobytí pro starší je zodpovědností každého jednotlivce v církvi a službou celého sboru, i ochrana starších stejně jako kázeň těch, kteří hřeší, jsou službou celého těla Kristova, celého společenství a zodpovědností každého jednotlivce v církvi.

Text kázání

"Spasení & víra" podle reformace

30. Červenec 2017 - 10:00
„Spasení & víra“ podle reformace | Pavel Steiger Video of „Spasení & víra“ podle reformace | Pavel Steiger

„Spasení & víra“ podle reformace

30. Červenec 2017 - 10:00
Ježíš Kristus

Zásadní otázka reformace byla, zda křesťanství, pokud se spasení týká, je (1) učením naprosté závislosti na Bohu nebo, zda počítá (2) s lidským úsilím ještě před znovuzrozením. Naprosté závislosti na Bohu ve spasení teologové říkají monergismus. Monos = jeden, ergon = skutek, práce (od toho máme třeba slovo energie). Monergismus je tedy práce, kterou vykonává pouze a toliko jen jeden. Jestliže má ale na spasení jistý podíl Bůh a jistý podíl člověk, ať vírou, skutky nebo obojím, tak takovému úsilí teologové říkají synergismus. Syn = spolu nebo současně, ergon = skutek, práce. Synergismus je tedy práce, kterou společně vykonává více osob než jedna, je to spolupráce.

Text kázání

Posíleni Duchem svatým (Ef 3,16)

23. Červenec 2017 - 10:01
Posíleni Duchem svatým (Ef 3,16) | Aleš Novotný Video of Posíleni Duchem svatým (Ef 3,16) | Aleš Novotný

Posíleni Duchem svatým (Ef 3,16)

23. Červenec 2017 - 10:00
Dílo Ducha svatého v životě křesťana

Z dnešního oddílu Písma si ukážeme, (1.) proč a jak moc potřebujeme být posíleni Duchem svatým, (2.) jak nás Duch svatý posiluje a jak působí v životě křesťana, a (3.) jak velká je naše potřeba být posíleni a neustále posilováni Duchem svatým.

Text kázání

Podpora starších církví (1Tm 5,17-18)

19. Červenec 2017 - 15:05
Podpora starších církví (1Tm 5,17-18) | Jaroslav Kernal Video of Podpora starších církví (1Tm 5,17-18) | Jaroslav Kernal

Podpora starších církví (1Tm 5,17-18)

16. Červenec 2017 - 10:00
Hospodin kraluje

Kristus je oslavován, když se jeho lid pokorně podřizuje jeho slovu. To se projeví ve vzájemné péči křesťanů o sebe a bude to zjevné na vztahu církve k ustanoveným starším. Křesťané mají starší sboru podporovat, aby se starší mohli cele věnovat své službě, především kázání a vyučování.

Text kázání

Bůh je naše útočiště (Ž 46,1-12)

9. Červenec 2017 - 10:00
Hospodin kraluje

Tento žalm je velkým povzbuzením pro věřící a zároveň velkou výzvou pro ty, kdo nevěří, protože ukazuje, kdo je náš Bůh, jak je velký a mocný. Dává nám jistotu, když přicházejí nejrůznější těžkosti a bouře a přináší pokoj do našich srdcí.

Text kázání

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer