Biblická církev Praha

Syndikovat obsah
Aktualizace: 18 sek zpět

Posíleni Duchem svatým (Ef 3,16)

24. Červenec 2017 - 21:53
Dílo Ducha svatého v životě křesťana

Z dnešního oddílu Písma si ukážeme, (1.) proč a jak moc potřebujeme být posíleni Duchem svatým, (2.) jak nás Duch svatý posiluje a jak působí v životě křesťana, a (3.) jak velká je naše potřeba být posíleni a neustále posilováni Duchem svatým.

Text kázání

Podpora starších církví (1Tm 5,17-18)

19. Červenec 2017 - 15:05
Podpora starších církví (1Tm 5,17-18) | Jaroslav Kernal Video of Podpora starších církví (1Tm 5,17-18) | Jaroslav Kernal

Podpora starších církví (1Tm 5,17-18)

16. Červenec 2017 - 10:00
Hospodin kraluje

Kristus je oslavován, když se jeho lid pokorně podřizuje jeho slovu. To se projeví ve vzájemné péči křesťanů o sebe a bude to zjevné na vztahu církve k ustanoveným starším. Křesťané mají starší sboru podporovat, aby se starší mohli cele věnovat své službě, především kázání a vyučování.

Text kázání

Bůh je naše útočiště (Ž 46,1-12)

9. Červenec 2017 - 10:00
Hospodin kraluje

Tento žalm je velkým povzbuzením pro věřící a zároveň velkou výzvou pro ty, kdo nevěří, protože ukazuje, kdo je náš Bůh, jak je velký a mocný. Dává nám jistotu, když přicházejí nejrůznější těžkosti a bouře a přináší pokoj do našich srdcí.

Text kázání

Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14)

7. Červenec 2017 - 16:40
Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14) | Pavel Steiger Video of Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14) | Pavel Steiger

Abrahamovo jedinečné potomstvo (Ga 3,16-17)

2. Červenec 2017 - 10:00
Ježíš Kristus

Křesťané jsou vyvoleným Božím lidem - pravým Abrahamovým duchovním potomstvem. Ale jedinečným Abrahamovým potomkem, semenem Abrahamovým, je Ježíš Kristus.

Text kázání

Hřích sebedůvěry (Mk 14,26-31)

26. Červen 2017 - 19:52
Hřích Sebedůvěry Video of Hřích Sebedůvěry

Zbožný pořádek v Božím domě (1Tm 5,9-16)

25. Červen 2017 - 10:00
Nedejte protivníku příležitost k pomluvám.

Církev není anonymní skupinou lidí, která se občas setkává, ale v podstatě o sobě nic neví. Církev funguje jako rodina. A to je něco, co se bude mimo jiné projevovat velmi praktickým způsobem. Vztah k vdovám a k sirotkům, obecně řečeno – vztah k bezmocným, ukazuje na to, zda zbožnost je pravá a čistá, nebo pokrytecká a falešná.

Text kázání

Církev - Boží rodina (1Tm 5,1-8)

18. Červen 2017 - 10:00
Osobním duchovním růstem ke společnému růstu.

Před námi je popis vzorného a vzorového křesťanského života. Je tady vzor křesťanského života, k němuž máme směřovat každý jeden z nás – muži, ženy i děti. Každý, kdo vyznává Krista jako svého Pána a Spasitele, je služebníkem a před námi je náplň práce Kristova služebníka.

Text kázání

Jak si počínat v Božím domě (1Tm 4,11-16)

11. Červen 2017 - 10:00
Osobním duchovním růstem ke společnému růstu.

Před námi je popis vzorného a vzorového křesťanského života. Je tady vzor křesťanského života, k němuž máme směřovat každý jeden z nás – muži, ženy i děti. Každý, kdo vyznává Krista jako svého Pána a Spasitele, je služebníkem a před námi je náplň práce Kristova služebníka.

Text kázání

Spasitel všech lidí (1Tm 4,6-10)

4. Červen 2017 - 10:00
Cvič se ve zbožnosti!

Timoteus stál proti různým falešným doktrínám, musel čelit falešným učitelům, a musel ustát všechny tyto věci. Proto ho Pavel povzbuzuje, aby jednal určitým způsobem – a o tom je zbytek čtvrté kapitoly. V dnešním textu mu Pavel říká, jaký má být služebník.

Text kázání

Pravda a láska (2J 4)

28. Květen 2017 - 10:00
Velice jsem se zaradoval

Jan popisuje velikou radost, kterou zakouší, když vidí křesťany, kteří žijí v pravdě. Je to radost staršího církve, který vidí ty, které vyučoval, je to radost bratra v Kristu, když vidí další křesťany žít v pravdě, je to radost nebeského Otce, který se raduje ze svých dětí, protože jednají podle přikázání, které jim daroval.

Text kázání

Vychovávající Boží milost (Tt 2,12)

21. Květen 2017 - 10:00
Milost Boží zachraňuje a vychovává

Dnes se budeme zabývat dvanáctým veršem, který mluví o díle zachraňující Boží milosti v životě křesťana. Stejná milost, která zachraňuje, také vychovává. Kde není záchrana, nemůže být výchova, kde není výchova, se vší pravděpodobností není ani záchrana.

Text kázání

Duch výslovně praví... (1Tm 4,1-5)

14. Květen 2017 - 10:00
Přidrží se démonských nauk

Dostáváme se na místo, které je velmi vážné a které je dnes mnoha křesťany ignorované. Když zmíníte démonské nauky, křesťané se příliš snadno a naivně domnívají, že se to týká něčeho, co je na hony vzdálené církvi nebo čemukoliv, co má nálepku „křesťanské“. Opak je pravdou!

Text kázání

Město na hoře ležící (1Tm 3,15-16)

7. Květen 2017 - 10:00
Podstata, poslání a poselství církve

V našem dnešním textu se zaměříme na to, jaká je podstata církve – církev je Boží, je sloupem pravdy a také její oporou, dále se zaměříme na to, jaké je poslání církve a co je obsahem jejího poselství. Nakonec uvidíme, že to všechno ukazuje jediným směrem: na Ježíše Krista.

Text kázání

Abrahamovo potomstvo (Gn 17,1-16)

30. Duben 2017 - 10:00
Smlouva uzavřená s Abrahamem

Abram, přejmenovaný na Abrahama má mnoho, mnoho potomků. Kdo je ve skutečnosti Abrahamovo potomstvo? Tato otázka je velmi široká a zasluhuje pozornost. Naše odpověď určuje naši teologii; jak o věcech budoucích (tj. eschatologii) tak naši teologii spasení (tj. soteriologii).

Text kázání

Boží dům (1Tm 3,15)

23. Duben 2017 - 10:00
Jak je nutné počínat si v Božím domě

Ukážeme si tři věci, které se týkají církve – je to nutnost, která čiší z celé třetí kapitoly, dále uvidíme přesnost, když Pavel mluví o církvi jako o domě Božím. A nakonec – mluvíme o církvi, a to ukazuje na život. Církev je organismus, je živá.

Text kázání

Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31)

16. Duben 2017 - 10:00
Ježíš žije!

Z dnešního textu si ukážeme tři hlavní důvody, které vedly apoštoly k tomu, aby kázali Krista navzdory tomu, že jim to jejich vůdcové zakázali. Především to bylo proto, že Bůh vzkřísil Ježíše. Kristus žije, a proto musíme mluvit o jeho vzkříšení. Druhým důvodem, proč apoštolové kázali Krista, je, že Bůh vyvýšil toho, který byl ukřižován a učinil ho vůdcem a spasitelem. A poslední důvod, který vidíme v našem textu, je, že Bůh ho dal, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů.

Text kázání

Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18)

14. Duben 2017 - 10:30
Kážeme Krista ukřižovaného!

Před námi jsou dva jednoduché a krátké verše, které Pavel napsal církvi do Korintu. Pavel v nich jednoduchým způsobem odkazuje na evangelium. Ukazuje na nadřazenost evangelia, na jeho výsadní místo, mluví o jednoduchosti evangelia a nakonec zmiňuje dvojsečnost evangelia. To jsou tři body, jimiž se z těchto dvou veršů budeme dneska zabývat.

Text kázání

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer