Biblická církev Praha

Syndikovat obsah
Aktualizace: 4 hodiny 35 min zpět

Vychovávající Boží milost (Tt 2,12)

21. Květen 2017 - 10:00
Milost Boží zachraňuje a vychovává

Dnes se budeme zabývat dvanáctým veršem, který mluví o díle zachraňující Boží milosti v životě křesťana. Stejná milost, která zachraňuje, také vychovává. Kde není záchrana, nemůže být výchova, kde není výchova, se vší pravděpodobností není ani záchrana.

Text kázání

Duch výslovně praví... (1Tm 4,1-5)

14. Květen 2017 - 10:00
Přidrží se démonských nauk

Dostáváme se na místo, které je velmi vážné a které je dnes mnoha křesťany ignorované. Když zmíníte démonské nauky, křesťané se příliš snadno a naivně domnívají, že se to týká něčeho, co je na hony vzdálené církvi nebo čemukoliv, co má nálepku „křesťanské“. Opak je pravdou!

Text kázání

Město na hoře ležící (1Tm 3,15-16)

7. Květen 2017 - 10:00
Podstata, poslání a poselství církve

V našem dnešním textu se zaměříme na to, jaká je podstata církve – církev je Boží, je sloupem pravdy a také její oporou, dále se zaměříme na to, jaké je poslání církve a co je obsahem jejího poselství. Nakonec uvidíme, že to všechno ukazuje jediným směrem: na Ježíše Krista.

Text kázání

Abrahamovo potomstvo (Gn 17,1-16)

30. Duben 2017 - 10:00
Smlouva uzavřená s Abrahamem

Abram, přejmenovaný na Abrahama má mnoho, mnoho potomků. Kdo je ve skutečnosti Abrahamovo potomstvo? Tato otázka je velmi široká a zasluhuje pozornost. Naše odpověď určuje naši teologii; jak o věcech budoucích (tj. eschatologii) tak naši teologii spasení (tj. soteriologii).

Text kázání

Boží dům (1Tm 3,15)

23. Duben 2017 - 10:00
Jak je nutné počínat si v Božím domě

Ukážeme si tři věci, které se týkají církve – je to nutnost, která čiší z celé třetí kapitoly, dále uvidíme přesnost, když Pavel mluví o církvi jako o domě Božím. A nakonec – mluvíme o církvi, a to ukazuje na život. Církev je organismus, je živá.

Text kázání

Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31)

16. Duben 2017 - 10:00
Ježíš žije!

Z dnešního textu si ukážeme tři hlavní důvody, které vedly apoštoly k tomu, aby kázali Krista navzdory tomu, že jim to jejich vůdcové zakázali. Především to bylo proto, že Bůh vzkřísil Ježíše. Kristus žije, a proto musíme mluvit o jeho vzkříšení. Druhým důvodem, proč apoštolové kázali Krista, je, že Bůh vyvýšil toho, který byl ukřižován a učinil ho vůdcem a spasitelem. A poslední důvod, který vidíme v našem textu, je, že Bůh ho dal, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů.

Text kázání

Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18)

14. Duben 2017 - 10:30
Kážeme Krista ukřižovaného!

Před námi jsou dva jednoduché a krátké verše, které Pavel napsal církvi do Korintu. Pavel v nich jednoduchým způsobem odkazuje na evangelium. Ukazuje na nadřazenost evangelia, na jeho výsadní místo, mluví o jednoduchosti evangelia a nakonec zmiňuje dvojsečnost evangelia. To jsou tři body, jimiž se z těchto dvou veršů budeme dneska zabývat.

Text kázání

Pravda (2J 2-3)

9. Duben 2017 - 10:00
Pravda je prostředím i cílem křesťanského života

Jsme zrozeni slovem pravdy. Jsme zrozeni z pravdy a jsme zároveň ovocem, nebo úrodou pravdy. Proto naše nová srdce pravdu znají, milují a žijí. Milovaní, skutečný křesťan nemůže žít bez pravdy. Bez pravdy, kterou může nalézat, čerpat a přijímat pouze na jednom místě. Pouze v Písmu! 

Text kázání

Sloup a opora pravdy (1Tm 3,8-15)

2. Duben 2017 - 10:00
Ustanovení služebníci v církvi

V našem textu máme služebníky, kteří mají být v církvi ustanoveni. Jsou to služebníci, kteří byli odděleni pro konkrétní službu. A my se dnes z našeho textu podíváme (1.) na předpoklady takové služby, (2.) na posouzení služebníků a (3.) na jejich postavení.

Text kázání

Schopný pastýř (1Tm 3,1-7)

26. Březen 2017 - 10:00
Tři nezbytné schopnosti starších

S úkolem vedoucího v církvi jsou spojené tři schopnosti, které si muž, který touží po tom, být starší, musí osvojit. Jedná se o (1.) schopnost učit, (2.) schopnost vést (na prvním místě rodinu) a (3.) schopnost být příkladem.

Text kázání

Pokorný pastýř (1Tm 3,6-7)

19. Březen 2017 - 11:00
Pokora a dobré svědectví u nevěřících

Mluvili jsme o tom, že pastýř musí být milující, bezúhonný a pečující o rodinu, a tedy také o stádo Božího lidu. Dneska se podíváme na další tři charakteristiky, které mají společného jmenovatele a ukazují na to, že starší musí být pokorný pastýř.

Text kázání

Hřích sebedůvěry (Mk 14,26-31)

12. Březen 2017 - 11:00
Cesta ke zničení sebe sama

Sebedůvěra je velmi velký hřích, velmi vážný a smrtelně nebezpečný. Sebedůvěra mění lidské životy a má katastrofální důsledky pro naše životy. 

Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14)

5. Březen 2017 - 11:00
Kristova nevěsta

Všichni lidé se rodí v hříchu. Aby byli spaseni, aby měli věčný život se svým ženichem, Ježíšem Kristem, musí být znovuzrozeni z Ducha svatého, musí být Jeho nevěstou. Proto toto podobenství zobrazuje svatbu, Syna Božího, Syna člověka se svou církví, se svou vyvolenou nevěstou.

Text kázání

Pečující pastýř (1Tm 3,4-5)

26. Únor 2017 - 11:00
Bezúhonnost ve vedení rodiny

Služba starších začíná doma, v rodině. Jenom ten, kdo slouží doma, bude schopen dobře sloužit v Kristově církvi. A sloužit doma znamená především sloužit své ženě a svým dětem – duchovně, emocionálně i fyzicky.

Text kázání

Bezúhonný pastýř (1Tm 3,2-3)

19. Únor 2017 - 11:00
Stáhnout: 541tm3-02-03.mp3Nezbytnost dobrého charakteru

Bezúhonný charakter je nejvíce objektivní a nejsnáze rozpoznatelný znak budoucích starších. Samotná touha ani praktická služba nestačí. Dohlížitel musí být… – a následuje šest veršů, celá řada vlastností a schopností, které muž, jenž má být ustanoven jako starší musí mít. Tyto vlastnosti musí být na daném muži vidět ve zjevné míře. Tyto vlastnosti jsou skutečně objektivním měřítkem, protože to je něco, co může vidět celá církev.

Text kázání

Milující pastýř (1Tm 3,2)

12. Únor 2017 - 11:00
Stáhnout: 541tm3-02.mp3Musí být jedné ženy muž

Dnes si znovu připomeneme důležité věci, které se týkají rozpoznání povolání ke službě starších a ukážeme si základní charakteristiku, první bod bezúhonnosti, který se skrývá za slovy „jedné ženy muž“. Dohlížitel (pastýř, starší, strážce) je muž, který je cele oddaný své manželce a nade vše ji miluje. 

Text kázání

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer