Biblická církev Praha

Syndikovat obsah
Aktualizace: 13 min 49 sek zpět

Nevyznávají Ježíše Krista! I. (2J 7)

19. Listopad 2017 - 10:00
Svůdcové a antikristové

Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.

Text kázání

Střez a chraň své srdce! (Př 4,1-27)

12. Listopad 2017 - 10:00
Získej moudrost!

Ve čtvrté kapitole je vyučování dědečka, které otec připomíná svému synovi s výzvou k získání moudrosti, dále otcovo vyučování s povzbuzením k vytrvalému chození cestou spravedlnosti, a nakonec jsou tu otcovy rady završené výzvou k tomu, aby syn střežil své srdce.

Text kázání

Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35)

5. Listopad 2017 - 10:00
Moudrost přináší život

Třetí kapitolu můžeme rozdělit na tři části – v prvních dvanácti verších otec povzbuzuje syna, aby vytrval na cestě moudrosti, ve verších 13-20 je chvalozpěv o moudrosti a v závěru kapitoly znovu vidíme další dobrodiní, které přináší moudrost.

Text kázání

Užitek moudrosti (Př 2,1-22)

29. Říjen 2017 - 10:00
Hledej ji jako stříbro!

Druhá kapitola nás uvádí na cestu moudrosti a vede nás k tomu, abychom viděli, jak nesnadné je získat moudrost, a zároveň abychom rozuměli užitku moudrosti, který převáží veškerou investici do moudrosti vloženou. Máme před sebou oslavnou báseň na moudrost.

Text kázání

Boží svrchovanost ve spasení II.

22. Říjen 2017 - 10:00
Boží svrchovanost ve spasení II. Video of Boží svrchovanost ve spasení II.

mp3 | text

Boží svrchovanost ve spasení II.

22. Říjen 2017 - 9:00
Zevrubná historie kalvinismu

Zůstaňme u tohoto textu; obsahuje Boží svrchovanost ve všech verších. Ačkoli Písmo v žádném případě netřídí Boží svrchovanost do dnešních pěti teologických bodů „kalvinismu“, nicméně, náš text všech pět bodů obsahuje. Nejprve si všech pět bodů vyjmenujme; v další části dnešního kázání si zevrubně řekneme, jak k nim teologové dospěli.

Text kázání

Neodmítej moudrost! (Př 1,1-33)

15. Říjen 2017 - 10:00
Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) | Jaroslav Kernal Video of Neodmítej moudrost (Př 1,1-33) | Jaroslav Kernal

mp3 | text

Neodmítej moudrost! (Př 1,1-33)

15. Říjen 2017 - 9:00
Jak poznat moudrost a kázeň...

Mladý muž, syn, mladík je váben a volán dvěma ženami, které ho chtějí učit – jedna vylučuje druhou – na jedné straně je Moudrost a na straně druhé Hloupost. Za kterou z nich půjde? A za kterou z nich půjdeš ty?

Text kázání

Skutečnost Kristova vzkříšení (Mk 16,7-8)

8. Říjen 2017 - 9:00
Velikost Kristovy milosti

Ty dva verše vypadají velmi obyčejně, přesto však v sobě ukrývají obrovské bohatství - jsou příběhem Ježíšovy milosti k hříšníkům, tedy příběhem každého z nás.

Mocné působení Ducha (Ef 3,17-18)

1. Říjen 2017 - 9:00
Růst v lásce

… aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka …

Žít podle Božích přikázání (2J 4-6)

24. Září 2017 - 10:00
Žít podle Božích přikázání (2J 4-6) | Pavel Borovanský Video of Žít podle Božích přikázání (2J 4-6) | Pavel Borovanský

mp3 | text

Žít podle Božích přikázání (2J 4-6)

24. Září 2017 - 9:00
Nerozlučné pouto

Dozvídáme se o úzkém, až intimním spojení, o poutu, které je mezi láskou a pravdou. Mezi pravdou a láskou. Jsou jako dvě sestry, jednovaječná dvojčata. Znáte určitě příběhy o zvláštním, až tajemném poutu mezi dvojčaty, která byla po narození od sebe oddělena. Celý život cítila, že jim něco schází. S pravdou a láskou je to podobné. Jen mnohem, mnohem silnější.

Text kázání

Zbožnost křesťana a církve (1Tm 1-6)

17. Září 2017 - 9:00
Evangelium, zbožnost a praktický život

První list Timoteovi je vstupní branou ke zdravé církvi. Tento dopis je praktickou aplikací evangelia do života církve. Začíná evangeliem, staví na evangeliu, vychází z evangelia a buduje evangeliem. Směřuje ke zbožnému životu, vede ke zbožnosti založené na evangeliu, která se prakticky projevuje na prvním místě ve vztazích.

Text kázání

Bojuj dobrý boj víry! (1Tm 6,11-21)

10. Září 2017 - 10:00
Bojuj dobrý boj víry! (1Tm 6,11-21) | Jaroslav Kernal Video of Bojuj dobrý boj víry! (1Tm 6,11-21) | Jaroslav Kernal

mp3 | text

Bojuj dobrý boj víry (1Tm 6,11-21)

10. Září 2017 - 9:00
Zbožnost ve světle Kristova druhého příchodu

Křesťané se svým znovuzrozením okamžitě ocitli v zuřícím duchovním boji. Tento duchovní boj je bojem o zbožnost a náš text nám dává tři výzvy, tři příkazy, tři druhy strategie duchovního boje, tři způsoby růstu ve zbožnosti.

Text kázání

Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10)

3. Září 2017 - 10:00
Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10) | Jaroslav Kernal Video of Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10) | Jaroslav Kernal

mp3 | text

Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10)

3. Září 2017 - 9:00
Nezměrná cena opravdové zbožnosti

Dneska se podíváme na další aspekt křesťanské zbožnosti – na zbožnost ve vztahu k majetku. Pavel varuje Timotea před lidmi, kteří zbožnost pokládají za prostředek k obohacení, a ukazuje mu, jak nezměrnou cenu má zbožnost, která se spokojí s tím, co má. V závěru tohoto oddílu jde přímo ke kořeni zla – k lidskému srdci.

Text kázání

Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11)

27. Srpen 2017 - 10:00
Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) | Pavel Steiger Video of Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) | Pavel Steiger

mp3 | text

Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11)

27. Srpen 2017 - 9:00
Soustředěnost na člověka deformuje Písmo

Bůh nenávidí lidskou sebestřednost. Svébytný člověk, tj. ten který spoléhá jen na sebe, případně na jiné lidi, který si myslí, že žije z vlastních sil je v nepřátelském vztahu s Bohem. Veškerá sebesíla odporuje Bohu.

Text kázání

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer