Blaze těm, nad kterými bdí paže Hospodinova! Ř 10,16-21;

aaaAle naděje trvá a neklame, jak říká Písmo na jiném místě! Slova o tom, že ne všichni uvěřili zvěstovanému evangeliu znamenají také, že někteří a chvála Bohu mnozí evangelium přijali a uvěřili mu! Mnozí ze Židů, mnozí z pohanů. Všichni ti, jak jsme si řekli, kteří byli povoláni Bohem. Všichni, nad kterými bděla Hospodinova paže! Co ale vidíme. Jedni slyší ušima, ale ne srdcem. Druzí slyší ušima i srdcem. Jedni věří. Druzí odmítají. Jedni jsou půdou dobrou, od Boha připravenou a udržovanou. Druzí jsou úhorem neplodným! Ale to je naprosto v pořádku milovaní. Písmo o tom svědčí! A nemělo by nás to znepokojovat a bořit naši víru. Protože dychtivě očekávaný a netrpělivě vyhlížený je příchod zvěstovatelů dobré zprávy O Ježíši Kristu. A Bůh, který nechybuje dokonale bdí nade vším!

    Text kázání:

    Osnova kázání