Blaze tichým a pokorným! (1Pt 3,1-2)

Podřizujte se v bázni...

Velikým důrazem Petrova listu je pokora, která se má projevovat v našich vztazích s druhými lidmi. A tak čteme ve 13 a 14 verši druhé kapitoly podřiďte se každé formě vládnoucí moci a buďte vzornými a poslušnými občany. V 18 a 19 verši čteme, podřiďte se pánům dobrým, ale i tvrdým a zlým. To všechno máme činit ne ze strachu z trestu a důsledků našeho případného špatného jednání, ale z bázně Boží a kvůli našemu Pánu a z vděčnosti za Jeho kříž.

Text kázání

Osnova kázání