Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, blaze člověku, jemuž Hospodin hřích nepočítá! Ř 11,30-36

Jsme přesně u toho, že Židé, Izrael nikdy nebyl poslušný Božímu slovu, Písmu. Přirozený člověk nerozumí věcem Božího Ducha 1 K 2,14. Náboženská horlivost Židů bez pravého poznání vedla k zabití Božího Syna! Pochopení a poslušnosti došli jenom vyvolení z Izraele Ř 11,1-5. Kánon Starého zákona je plný Krista, je plně o Kristu, směřující vždy ke Kristu, odhalující postupně jedině Krista. Potřebu Krista každému, protože každý člověk směřuje do záhuby a potřebuje spásu. Jenž je jedině v Kristu! Bůh přeci všechny uzavřel pod neposlušnost. Skrze Adama vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. Smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili Ř 5,12. Pod tímto prokletím byl i celý Izrael a změnou smlouvy, svým tvrdošíjným odmítnutím Krista, byl vydán své vždy přítomné neposlušnosti, nyní však zjevně před očima celého světa na pospas! Proč?

 

 

Text kázání:

    Osnova kázání