Bojme se pouze toho, kdo může nejenom tělo zahubit, ale i duši! IZAJÁŠ 51,9-16;

aaaPotřebujeme znát Boha. Mít poznání a zkušenost víry! Když je ti nejhůř bratře, sestro! Jdi do Písma! Modli se za plnou moudrost a poznání, aby Duch svatý ti dal proniknout až ke kořenům moudrosti. Do hloubky Božího slova! Čti zaslíbení a texty o mocných činech paže Hospodinovy! Čti o kříži a vzkříšení. Ponoř se do zápasu Pána Ježíše Krista například v Mk 14. kapitole! A hleď na vítězství lásky a poslušnosti Božího Syna!

Text kázání: