Boží soud a milost (Gn 38,1-30)

…byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil.

Tato kapitola je jak o strašlivém Božím soudu nad jednotlivci, tak také o Božím milosrdenství, které vítězí nad soudem a konečně je i o zaslíbení, které ukazuje k něčemu mnohem lepšímu, než co vidíme ve 38. kap.

Text kázání

Osnova kázání