Boží srdce pro ztracené II. (Lk 15,8-10)

drachmaBůh se slitovává nad hříšníky a dává jim poznat své milosrdenství. Duch Svatý rozsvěcuje lampu Božího Slova a prohledává každý kout. Nepřestane, dokud nepřivede všechny vyvolené ke spasení v Kristu.

Text kázání

Osnova kázání