Boží výchova (Gn 43,1-44,34)

Bůh skrze Josefa přivádí jeho bratry k pokání

Podívejme se na to, jak těžké situace prověřují charaktery lidí. Krize a těžkosti z lidí nedělají lepší lidi, jak se někdy domníváme – pouze ukazují na to, co v člověku skutečně je a vynášejí to na povrch. Safenat Paneach se stává zachráncem své vlastní rodiny.

...text kázání

Osnova kázání