Audio by kniha matou_ovo_evangelium

Blahoslavení pronásledovaní - Mt 5,10-16

pozehnaniCelá řada církví i jednotlivých křesťanů po celém světě zakouší pronásledování. Bůh nás volá k tomu, abychom stáli po boku těmto pronásledovaným bratřím a sestrám.


66:20 minut (15.18 MB)

On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů - Mt 1,18-23

Na příběhu narození Krista si ukážeme čtyři velké charakteristiky Boha, Jeho velikost, lásku, věrnost, a péči. Jsou to věci, které nám Matouš ve svém příběhu předkládá jak na podnose a chce, abychom zde viděli dílo Boží a roli Pána Ježíše Krista. To je smysl příběhu o narození Ježíše. Text kázání...


48:21 minut (11.07 MB)

Vyvolení svatebčané (Mt 22,1-14)

Kristova nevěsta

Všichni lidé se rodí v hříchu. Aby byli spaseni, aby měli věčný život se svým ženichem, Ježíšem Kristem, musí být znovuzrozeni z Ducha svatého, musí být Jeho nevěstou. Proto toto podobenství zobrazuje svatbu, Syna Božího, Syna člověka se svou církví, se svou vyvolenou nevěstou. ...text kázání


54:25 minut (18.68 MB)

Křest (Mt 28,19-20)

Křtěte učedníky ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

Dnes si prostudujeme podstatu křtu. Porovnáme jeho fyzický, zjevný, obraz – křest vodou, s duchovní skutečností, tj. pokřtěním do Pána Ježíše Krista ...text kázání


49:08 minut (44.99 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer