Audio by rok 2006

Dívej se na Jeho slávu! - J 1,1-18


53:00 minut (12.13 MB)

Svědectví o Božím Synu - J 1,19-2,25


58:13 minut (13.33 MB)

Vyvyšujte Spasitele! - J 3,1-36

Ježíš vysvětluje židovskému učiteli Nikodémovi nutnost nového narození - duchovního znovuzrození, které pochází z Ducha Svatého. Tohoto znovuzrození se nedá dosáhnout jinak, nežli vyvýšením Ježíše Krista, to znamená vyznáním Ježíše jako Pána a Spasitele.


56:04 minut (12.84 MB)

Rozhovor se samařskou ženou - J 4,1-42


53:36 minut (12.27 MB)

Ježíš prokazuje svoji moc - J 6,1-21

Ježíš je Spasitel, který se dokáže postarat o každou potřebu lidského života.


50:41 minut (11.61 MB)

Chléb z nebe - J 6,22-59


51:34 minut (11.8 MB)

Náboženství proti Ježíšovi - J 7,14-36


47:50 minut (10.95 MB)

Ježíš a jeho bratři - J 7,1-13


50:35 minut (11.58 MB)

Proč opustit Ježíše? - J 6,60-71


39:29 minut (9.04 MB)

Proudy živé vody - J 7,37-53


48:05 minut (11 MB)

Ježíš je světlo světa - J 8,12-30


46:49 minut (10.72 MB)

Ježíš je dobrý pastýř - J 10,1-21


52:38 minut (12.05 MB)

Písmo musí platit! - J 10,22-42


40:08 minut (9.19 MB)

Vzkříšení Lazara - J 11,1-57


51:39 minut (11.82 MB)

Pomazání v Betánii - J 12,1-19


50:25 minut (11.54 MB)

Křestní shromáždění (open air) - J 12,44-50


26:00 minut (5.95 MB)

Komu umyješ nohy? - J 13,1-21


44:58 minut (10.29 MB)

Odpověď Řekům - J 12,20-50


47:30 minut (10.87 MB)

Zrada! - J 13,21-30


51:45 minut (11.85 MB)

Nové přikázání - J 13,31-38


50:33 minut (11.57 MB)

Ve jménu mém! - J 14,12-21


49:23 minut (11.3 MB)

Útěcha od Ježíše - J 14,1-11


43:11 minut (9.89 MB)

Vaše srdce ať se nechvěje - J 14,22-31


33:57 minut (7.77 MB)

Život apoštola Jana - J 18,15-16


56:59 minut (13.04 MB)

Toto vám přikazuji! - J 15,12-17


50:25 minut (11.54 MB)

Nenávist světa - J 15,18-25


52:30 minut (12.02 MB)

Já jsem pravý vinný kmen - J 15,1-11


51:24 minut (11.76 MB)

Vy o Mně vydávejte svědectví - J 15,26-16,4


42:54 minut (9.82 MB)

Za okamžik mě zase spatříte - J 16,16-24


48:52 minut (11.18 MB)

Otec vás miluje - J 16,25-33


49:43 minut (11.38 MB)

On Mě oslaví! - J 16,4-15


58:34 minut (13.4 MB)

Velekněžská modlitba - J 17,1-5


52:48 minut (12.09 MB)

Jednota křesťanů není volba - J 17,20-26


49:41 minut (11.37 MB)

Ježíš se modlí za své učedníky - J 17,6-19


49:45 minut (11.39 MB)

Dva zrádci a Pán - J 18,1-27


52:27 minut (12 MB)

Trpěl pod Pontským Pilátem - J 18,28-19,16


54:21 minut (12.44 MB)

Ukřižování Pána - J 19,17-42


45:04 minut (10.31 MB)

Proměněná nevěra - J 20,1-31


50:10 minut (11.48 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer