Audio by text 1_1-6

Kde sedáváš a nad čím rozjímáš? - Žalm 1,1-6

Žalm 1 nás seznamuje s cestou člověka blahoslaveného a s cestou hříšníka. Bible nás učí, abychom rozpoznávali, kdo v pravdě žije s Bohem a kdo tak jenom vypadá nebo to o sobě říká. Znovuzrozený křesťan je spravedlivý, protože byl ospravedlněn skrze víru.


46:02 minut (10.54 MB)

Jenom dvě cesty - Ž 1,1-6

Blaze muži, který se neřídí radou svévolníků

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody...


55:54 minut (19.2 MB)

Blaze člověku, který ... (Ž 1,1-6)

Nové stvoření

Dnes budeme mluvit o novém stvoření. O člověku, kterému je blaze, který je požehnaný. Budeme mluvit o největším zázraku všech dob, který se může smrtelníkovi stát. Dnešní příběh je o člověku, který se z Boží milosti narodil z Boha. Budeme ale také mluvit o přirozeném stavu padlého člověka, který je kontrastem v našem textu k novému stvoření. ...text kázání


47:19 minut (43.32 MB)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer