Charakteristika "efezského" křesťana (Sk 20,32-38)

Mysl, ruce a srdce

Duchovní zdraví má tři roviny – rovinu, která se týká naší mysli, tedy toho, co víme, co poznáváme, jak věcem rozumíme, dále je tady rovina vůle – to jsou věci, které děláme, jak to, co poznáváme, převádíme do praxe a konečně třetí je rovina srdce, v tom dnešním slova smyslu, kdy mu rozumíme především v emocionální rovině.

Text kázání

Osnova kázání