Charakteristiky církve v Efezu (Sk 20,17-31)

Odevzdáni Slovu Boží milosti

Důležitost Božího slova byla v efezské církvi nepřehlédnutelná. To je něco, co bychom nalezli v jejím genetickém kódu. Dnes se podíváme na to, jak se tento genetický kód projevoval navenek – z našeho textu si ukážeme pět charakteristik efezské církve, tedy pět znaků zdravé církve.

Text kázání

Osnova kázání