Církev I. - Nejvyšší cíl: oslavovat Boha (J 17,1-5)

Život věčný je tom, že budou poznávat jediného Boha

Podívejme se na tři věci z našeho textu, které ukazují na smysl existence církve: tím nejvyšším je a vždy bude oslava Boha. A jsou zde ještě dvě další věci, které v církvi slouží k tomu, aby Bůh byl oslaven - je to věčný život, který je v Kristu Ježíši a Jeho dokonané dílo.

Text kázání