Co je to láska? (J 13,34-35)

Víra v Ježíše Krista je nerozlučně spojena s láskou. Ale Boží láska má svůj zdroj v pravdě, kterou je Ježíš Kristus. Jenom láska zakotvená v pravdě vede k Boží slávě a ke zvěstování pravdy evangelia.