CO ZNAMENÁ BÝT POSLUŠNÝ JEŽÍŠI KRISTU?

FPA přesně k Pánu pánů, Králi nepomíjejícímu, k Beránku, který zvítězil, když porazil smrt, k tomuto Kristu vede ve svém listě Pavel nejenom filipskou církev, ale i sám sebe! Jestli má člověk nalézt nějaké povzbuzení uprostřed soužení, jestli může mít v tomto životě nějakou naději, jestli může nalézt sílu k životu v tomto padlém světě, pak musíme upřít svůj duchovní zrak jen a jen k Ježíši Kristu! A přesně sem vede Pavel filipskou církev:

Text kázání:

Osnova kázání