Dobrá zpráva o Kristu dnes promění tvůj život (Koloským 1,1-8)

aaaKdyž jsi tedy uslyšel o Boží milosti, přesvědč se, že je pravdivá. Jak se člověk může přesvědčit? Přemýšlej: jestliže Bůh říká, že nikdo není schopen žít dobře, k Jeho slávě, ale místo toho je každý hříšník, který nemá čisté svědomí, který padá do hříchu znovu a znovu a neposlouchá Boha, je to pravda jen o lidech v Kolosách, nebo jen o druhých lidech kolem tebe, anebo i o tobě? Pán Bůh se dává poznat každému člověku. Uznáváš, že je zde Všemohoucí Stvořitel, když přemýšlíš nad stromy, živočichy, horami a řekami, nad hvězdami nad hlavou, nad vesmírem? Je ti jasné, že tu musí být Všemohoucí Bůh, který ti dává život v každé vteřině, protože samo od sebe nic nefunguje, ani lidské tělo? Je to Bůh, kdo ti dává život. Tak proč ho neposloucháš? Je to vše pravda? Říká evangelium pravdu o tobě i o Bohu? Přesvědč se a obrať se k Bohu. Vyznej mu svou dřívější nevíru a pros o odpuštění svých vin, své nevíry. 

    Kázání text: