Dokonalý Boží plán pro vyvolené ze židů i pro vyvolené z národů! (Ř 11,11-15)

AAAV předchozích verších Pavel apoštol cituje Dt 29,3 a Iz 29,10. A to ve verších Ř 11,7-10, které jsme vykládali společně v posledním kázání z listu Římanům. Izrael nepochopil a nerozpoznal cíl zákona. Nedosáhl spásy plněním zákona Mojžíšova. Protože to nebylo ani možné a zákon k tomu nebyl dán! Čím více se národ Izrael snažil, tím více byla jeho mysl otupělá, oči nevidoucí a uši byli dokonale hluché. Pro lidskou hříšnost, lidskou hříšnou slabost a pro zaslepenost této  hříšné slabosti nemohl zákon a jeho plnění přinést žádnému z lidí spravedlnost. Od první věčnosti bylo předurčeno, že Bůh bude konat! Že Bůh spasí! Ř 8,3;

 

 

 

Text kázání:

Osnova kázání