Důsledky kázání evangelia v moci Ducha svatého!

ppProč je toto pokolení zvrácené? Co je prvotní příčinou? Chtíč, nemorálnost, touha po penězích? Ne! Zvrácené je protože odmítli Boha….  Ř 1 Ostatní věci jsou důsledkem života bez Boha na vlastní pěst! Lidské srdce je stvořené k uctívání! Vždycky bude uctívat. Buď uctívá živého Boha nebo si Boha stvoří samo a následně i systém záchrany skrze skuty a náboženské rituály …důsledkem je pak spasení bez Boha, bez živého Boha, bez evangelia, a tedy bez odpuštění Ale písmo říká, že Bůh je svatý a člověk je hříšný, je vinen proti svatému Bohu, a proto potřebuje odpuštění: Žalmista píše:

    Kázání text: 

    Osnova kázání