Epafroditus – muž, který ví, kdy stojí za to riskovat život (Fp 2,25-30)

obrTen nejnádhernější příklad, vzor k následování, je jen jeden. Bůh sám. Ježíš Kristus, Bůh od věků na věky, prokázal, že není Bůh, který by byl sebestředný a bez lásky. Místo radosti z věčného společenství Boží Trojice, stal se Kristus člověkem. Zřekl se na čas své rovnosti s Bohem, omezil sám sebe, aby nám prokázal službu lásky: ve vtělení Božího Syna nám byla zjevena hloubka i šířka, délka i výška významu těchto slov: v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. U Krista se učíme, co znamenají. Měl na mysli Boží Syn to, co slouží jemu? Ne, to by zůstal v nebi. Zde je vrchol obsahu slov "ať má na mysli to, co slouží druhým“.

Text kázání: 

Osnova kázání