HOSPODIN JEDNÁ S JONÁŠEM (Jon 1,4-6)

aaaJonáš je jen jeden ze zástupu lidí, kteří ve svém vzdoru museli, a ještě budou muset dojít až na pokraj ohrožení svého života, aby se vzpamatovali a byli vytrženi ze vzpoury vůči tomu, kdo je učinil. Možná proto to musela být tak prudká bouře, do které se Jonáš spolu s ostatními dostal, protože nespoutaný vichr má sílu strhnout nejen plachty lodi, ale taková Boží bouře v srdci člověka má moc strhnout klapky z lidských duchovních očí, aby uviděl svého Boha a sklonil se před ním. Tak Bůh přivádí k pokání. Milí příteli, nemluví tu Duch svatý dnes k nám? Nezní zde jeho varování? Co musí Bůh udělat se mnou, v mém životě, abych byl poslušný služebník, místo toho, kdo stále utíká? Ó, kéž nasloucháme tichému hlasu Božího povolání! Ale možná se bojíme. Stejně jako lodníci, kteří byli na lodi spolu s Jonášem.

Text kázání: