JAK FUNGUJE KŘESŤANSKÝ ŽIVOT? (FILIPSKÝM 2,12-13)

Jaká je role křesťana v posvěcování? Jaká je role Boha v posvěcování? Může křesťan žít svatý život a posvěcovat se ke slávě Boha sám ze svých sil? Jakou roli v celém procesu hraje poslušnost? Na co ukazovala skutečnost, že církev ve Filipis byla poslušná všemu, co je Pavel apoštol učil? I když sám Pavel nebyl ve Filipis přítomen a byl daleko? Pojďme se ponořit do výkladu Písma a hledat společně odpovědi důležité pro naše posvěcení a nezbytné pro Boží slávu v našich životech! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnova kázání