JAK SE STÁT DOBRÝM SPOLUPRACOVNÍKEM NA BOŽÍM DÍLE? (FP 2,19-24)

kazBůh nám dal Ježíše a jeho smýšlení také jako vzor, jak má smýšlet každé Boží dítě, každý křesťan. Co se stane, když je takové smýšlení v církvi? To hned vidíme na životě apoštola Pavla, radostného vězně Ježíše Krista. Ale někdo si řekne: ale to byl apoštol! Jeden z malé skupiny lidí! Takových moc nebylo - měli zvláštní obdarování od Boha. A co já? Já přeci nejsem apoštol... Ve své moudrosti a lásce nám Pán Bůh dále ukazuje, jak stejná moc Ducha svatého proměňuje a ke službě používá další lidi v církvi, nejen apoštoly. Druhý příklad života proměněného Kristovou mocí najdeme v oddíle 2:19-24, je to příklad Pavlova spolupracovníka, Timotea. Podívejme se na Timotea.

Text kázání: 

Osnova kázání