Jákobův útěk (Gn 28,1-22)

Jákob opouští dům svého otce a setkává se s Bohem. Toto setkání navždy mění jeho život – mění se jeho uctívání, mění se jeho jednání, mění se úplně všechno.

 

Osnova kázání