Jazyk a srdce, srdce a jazyk! Jk 3 kap.

aaaTedy vidíme, že Jakub mluví naprostou pravdu. Nás všech se to týká. Všichni v tomto kontextu mnoho chybujeme. A to slovo chybujeme má v CEP možná potenciál, který by mohl vést ke zlehčování celé věci. Ale nejde o chybu, či chybování, ve skutečnosti jde o vážný hřích! Jazyk padlého člověka disponuje ničivou mocí. Padlá lidská řeč je názornou ukázkou naší zkaženosti.  A slovem chybujeme Jakub odkazuje na hřích páchaný naším jazykem anebo přímo na urážku Boží osoby! Použitý tvar tohoto slovesa potom skutečně ukazuje a silně zdůrazňuje, že každý z nás v této věci neustále selhává a nedělá to, co je správné! Modleme se tedy milovaní za sebe i za druhé, protože je to skutečně vážné. Se mnou i s vámi. Boží slovo přeci nemůže lhát.

    Text kázání: 

    Osnova kázání