JEN BŮH MŮŽE DÁT TO, CO NEJVÍC POTŘEBUJEŠ (LK 1,5-13)

aaaKdyž jsou učedníci zděšeni v osmnácté kapitole Lk evangelia, ve verši 18, 26 a ptají se Pána Ježíše: "Kdo tedy může být spasen?" dostávají pokoj přinášející odpověď. Ježíš říká: Co není možné u lidí, je u Boha možné, neboť u Boha je možné všechno!" Ve čtvrtém žalmu čteme slova: "Bůh pro svého spravedlivého koná divy!" A náš dnešní oddíl z Lk 1, 5-13 mluví o Všemohoucím Bohu, který činí v životech zbožných mocné skutky. A naplňuje srdce svých dětí radostí. Jak praví Písmo: 1 Korintským 2:9  Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.´

Osnova kázání