Jen když se zvěstuje Kristus! Fp 1, 12-18

Jen když se zvěstuje Kristus!To, co se nám někdy jeví jako prohra, používá svrchovaný Bůh ke své slávě. Zvlášť když jsme uprostřed těžkých dní či měsíců a zdá se, že není ani naděje na lepší časy, pak máme přirozeně sklon upadat do duchovní deprese. Je to jako když má kůň klapky na očích. Nevidí napravo ani nalevo.  Jak když jdete dlouhým tunelem a není vidět konec, všude jen tma. A přece nás naše smysly mohou klamat. Pán Bůh nás učí, abychom chodili vírou, ne podle toho, co vidíme očima. Znamená to učit se spoléhat na Jeho vedení, i když nerozumíme, proč se nám dějí takové věci. Jestli se opravdu jedná o prohru nebo vítězství, to se dá nakonec poznat. Může nám pomoci několik otázek, které bychom si měli položit. 

Text kázání:

Osnova kázání