Jestliže však...Ř 8, 9-13

Ř 8, 9-13Pavlovým cílem tedy není zviklat naši víru. Znejistit jí a uvést naše srdce do pochybností! Ale naopak v kontextu listu do Říma i celého Písma nás Pavel buduje na mocné a nádherné skále víry, kterou je evangelium Ježíše Krista. Boží moc ke spasení pro každého, kdo věří. Pavel učí jedinou pravdu evangelia o viditelném pokání a o viditelném obrácení od hříchu a mrtvých model k živému Bohu v Kristu! Je to o zjevné a jasné změně celého života. Vnitřního i vnějšího. Ta změna musí být vidět u každého z nás, protože naše podstata, náš zdroj byl změněn.

Text kázání:

Osnova kázání