JEŽÍŠ KRISTUS – JE V NĚM I TVÉ VÍTĚZSTVÍ? (KOLOSKÝM 2,11-15)

Tak kříž Golgoty odhalil slabost lidských předpisů či projevů zbožnosti. Ukazuje na slabost člověka. Ukazuje na naši slabost. Nikdo z nás nemůže dát Bohu výkupné za sebe, na tož za jiného člověka. Žádná duchovní mocnost ani síla nemá moc dát ti před Bohem spravedlnost. Jestli chceš přijít k Bohu se svými zásluhami, je to marné. Neposlouchej ty, co ti plácají po ramenou a říkají: jsi fajn, jsi dobrý. Obrať se ke Kristu a slož svou důvěru v něho. Skryj se vírou v něm. Kristus zvítězil. V něm je tvá spása. Nikde jinde.

 

 

 

 

Text kázání: