JONÁŠ UTÍKÁ PRYČ OD HOSPODINA (JON 1,1-3)

aaJde uprchnout od Hospodina? Jonáš věděl, že ne. Tak význam jeho touhy "uprchnout pryč od Hospodina" leží ještě jinde. Kain odešel "od tváře Hospodinovi" protože už mu nechtěl sloužit, nechtěl žít pro Něho (Gn 4:16); naopak "stát před Hospodinem" znamenalo být v Jeho službách, sloužit Bohu (1Kr 17:1). Jonášův útěk do Taršíše není významný ani tak cílem útěku, jako postojem jeho srdce. Svým útěkem Jonáš Bohu říká: Nechci ti sloužit, Bože. Nechci se podřídit tvé zjevené vůli pro můj život. Co vedlo Jonáše k tomu odmítnout Boží povolání jít do Ninive a kázat Boží soud? A že to je Boží soud, to uvidíme ve 3. kapitole, dá-li Bůh, ve v. 4:

Text kázání:

Osnova kázání