... k budování Kristova těla (Ef 4,12)

Úsilí o krásnou církev

Máme před sebou oddíl, který popisuje jednotu i krásu Kristovy nevěsty, církve. Je zde popis jednoty, základ i cíl jednoty a také rozmanitost jednoty. Kristova církev se skládá z jednotlivých údů, a každý z nich má své místo v těle Kristově. Je to programové prohlášení Kristovy církve, náplň práce pro Kristovu nevěstu, důvod, proč jsme vůbec tady, a co a jak máme dělat.

Text kázání

Osnova kázání