Kde sedáváš a nad čím rozjímáš? (Ž 1,1-6)

Žalm 1 nás seznamuje s cestou člověka blahoslaveného a s cestou hříšníka. Bible nás učí, abychom rozpoznávali, kdo v pravdě žije s Bohem a kdo tak jenom vypadá nebo to o sobě říká. Znovuzrozený křesťan je spravedlivý, protože byl ospravedlněn skrze víru.

Text kázání