Kdo je největší? (Lk 22,14-30)

Poslední večeře a zaslíbení nové hostiny

Pán uzavřel na kříži smlouvu, kterou připomínal učedníkům při poslední večeři s nimi. Vedle ní je tady také strach učedníků, který je přivedl k velmi tělesnému sporu o to, kdo z nich je největší. Ale největší je ten, kdo slouží – tak, jako i oni budou sloužit v Božím království.

Text kázání

Osnova kázání