KDO POZNAL BOŽÍ DOBROTU A ŠTĚDROST NEMŮŽE MLČET!

aaaNanejvýše drahé tělo našeho milovaného Spasitele, to samé tělo bylo ničeno a drceno na kříži za každého z nás. Božsky, nebesky čistá a svatá krev Beránka Božího. Ta samá krev, tekla za každého vyvoleného, povolaného a Bohem zamilovaného hříšníka! Bez ohledu nato, kým je. Odkud je a jaký až doposud byl a je. To je milovaní láska našeho Spasitele Boha. Čistá, nebeská, svatá jako sám Boží Syn. Jako Jeho svatý život, který Ježíš žil. Jako Jeho svatá krev unikající z ran na Jeho svatém těle. V němž Ježíš Kristus obstál a hříchu neučinil uprostřed světa prosáklého a zotročeného zlem!

Text kázání: 

Osnova kázání