KOMPAS K VĚČNÉMU ŽIVOTU (KOLOSKÝM 3,1-4)

Neřiďte se světem, ale Boží vůlí. Už víte, čeho pro vás Kristus dosáhl. Připomínal to Koloským i nám celé první dvě kapitoly, do kterých nyní máme rozdělený Pavlův list. A tady přichází zlom. Už víte, jak vás Bůh vysvobodil z moci tmy (1,13) a přenesl do království svého milovaného Syna. V něm máte vykoupení a odpuštění hříchů! To Kristus vás smířil s Bohem. Dříve jste byli jeho nepřátelé svým smýšlením i zlými skutky (1,21). V Kristu jste získali naději na Boží slávu (1,27). Proto je Kristus a nikdo jiný, ani andělé, ani duchovní svět, ani takzvaní "svatí" ale jen a jen Kristus objektem naší víry! Ale protože jste byli s Kristem vzkříšeni (3,1), je nejen objektem naší víry, ale také jejím zdrojem. Kristus je zdrojem křesťanského života. Jako unavený poutník po dlouhé cestě pustinou, když se omyje v čistou vodou, bude znovu a znovu pít z pramene osvěžující vody, tak i pro nás je Kristus nejen smírnou obětí za naše hříchy, skrze kterou jsme smíření s Bohem, ale také zdrojem života na každý den. To je něco, co musíme pochopit, abychom nezůstali stát na cestě za Pánem a nechali se ukolébat falešnou nadějí, že už Krista máme a víc nepotřebujeme. Že nám stačí dobře žít. 

Text kázání: