Kristova sláva mezi námi (Koloským 1,15-20)

aaaKdo se tedy dívá na Ježíše, vidí Boha. Ne podobu, ta je lidská, ale Boží charakter. Kristus je plné, konečné a kompletní zjevení Boha. Nelze o Bohu nyní poznat více než skrze Ježíše.  On je Bůh v těle. Chceš-li poznat Boha, jdi k Ježíši. Chceš-li vědět, jaký je živý Bůh, Stvořitel nebes i země, udržovatel všeho, dárce života, jdi a uč se z Písma o Ježíši. V něm nám Bůh zjevuje o sobě vše, co nám zjevit chce. Nic neschází a nic nepřebývá. 

    Text kázání:

    Osnova kázání