KRISTUS, ZDROJ ŽIVÉ VODY PRO MRTVÝ SVĚT! Ř 10,1-4;

aaaČlověk ve své pýše a vzpouře dospěl do bodu, kdy ani na chvilku nepochybuje o tom, že je lepší, moudřejší a láskyplnější než samotný Pán Bůh! Pokolikáté už? Satanská lež ze zahrady Eden koná své zkázonosné dílo v srdcích vzbouřených lidí! Hřích v srdci lidí namlouvá lidskému společenství, že člověk je lepší ve všech ohledech než Bůh.  Běda však všem, co takové věci zastávají. Boží hněv se zjevuje proti tomuto převracení a umlčování pravdy Ř 1,18; A církev? Ta je v Písmu nazvána sloupem a oporu pravdy. Solí země a světlem světa. Sůl má konzervovat a světlo má porazit a zahnat temnotu lidských myslí. Církev tedy nemá mlčet. Má hlasitě volat k pokání. Nazvat věci pravým jménem. Vyhlásit Boží přicházející hněv a soud nad takovými věcmi! Vyhlásit Boží dobrotu a milost k těm, kdo činí z takových věcí pokání a odvracejí se od nich, opouští je vírou v Ježíše Krista.

Text kázání: