Láska, mocnější než hřích a smrt! Ř 8, 35-39

aaaPřátelé toto je klíčové, naprosto klíčové pro plné pochopení evangelia. Pro pochopení žalmu 130. Pro pravou bázeň v srdci! Bůh si nás zamiloval. Bůh, svatý, čistý, dokonalý ve všech aspektech svého bytí. Bůh, který nenávidí hřích! Bůh, jehož oči ani pohlédnout na zlé nemohou! Bůh strašlivý ve svém hněvu! Tento Bůh je největší ve svém milování, ve svém slitování, milosti a milosrdenství. Tak vzbuzuje bázeň. Věděl o vás všechno ještě, než vás učinil. Věděl o pádu a hříchu. Ale zamiloval si vás. Miloval vás v Kristu před stvořením světa. Miloval vás v Kristu, když jste se narodili a začali žít svou vzpouru a hřích. V nejtemnějších a v nejodpornějších chvílích vašeho bytí vás stále miloval, vedl vás k poznání sebe a odpouštěl vám pro Krista, Jeho krev a Jeho kříž! Miluje vás i nyní i když i dnes jsme stále schopni zlého. A mnohdy pořád urážíme Boha a ničíme hříchem životy své i druhých! 

    Text kázání: 

    Osnova kázání