LEKCE O POKOŘE (MK 10,35-45)

aaaJestliže Písmo praví, že sám Bůh, Boží Syn se zřekl své slávy, kterou měl u Otce dříve, než byl stvořen svět. Jestliže Ježíš sám sebe zmařil a šel až na smrt Fp 2,6-8.  Když byl kvůli nám ztotožněn z hříchem, ačkoli sám hříchu neučinil 2 K 5,21. Potom nemůže existovat křesťan, který by nepotřeboval růst do podoby Ježíše Krista, učit se pokoře, tak jako On byl plností pokory. 

 

 

Osnova kázání