Milovaný syn otrokem (Gn 37,1-36)

Josef prodán svými bratry

Jákobova rodina je ve víru rozdělení a sváru, který zůstává skrytý Jákobovým očím. Přes všechen lidský hřích, který se zjevuje v této kapitole, můžeme vidět, jak Bůh pracuje na tom, aby naplnil své záměry.

Text kázání

Osnova kázání