MOC SVATOSTI I Ř 8, 1-4

Ř 8, 1-4Nejmarkantnějším a nejsilnějším znakem Božího lidu a každého křesťana je poslušnost Božímu slovu. V tom máme jistotu, že milujeme Boha i Boží děti. Poslušnost je láska, poslušnost je viditelným projevem vnitřní skutečnosti, lásky k Bohu! Boží slovo říká, že to musí být dokonalá, přesná poslušnost. Jsme varování, abychom neuhýbali nalevo ani napravo! Dt 28, 14; Nic neubírali a nic nepřidávali! Dt 4, 1-2; A jsme také poučeni, že pro znovuzrozené Boží dítě to není nic těžkého! Neboť kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten kdo věří, že Ježíš je Syn Boží! 1 J 5, 5; 

Text kázání: 

 

Osnova kázání