Moc svatosti II Ř 8, 5-8;

ŘKaždému je zvěstováno toto evangelium Kristovo, o Boží spravedlnosti a spasitelné moci pro každého, kdo věří. Pro Žida i pohana. Pro muže, ženu i dítě. Pro bohatého i nemajetného. Pro člověka svobodného, i pro otroka, či vězně. Je to zpráva o druhém Adamovi. O Kristu, jehož jediný čin spravedlnosti přináší spásu a záchranu všem, kdo v Něho věří. Už jsme to dnes říkali a slyšeli. Těm, kteří ho přijali vírou, dal moc Božích dětí. Novou podstatu. Nové lidství. Mysleli jsme jen na věci padlého těla. Tíhli jsme jen k věcem padlého těla. Byl to neúprosný tlak, tíha a otrocké břemeno, kterého jsme se nemohli sami zbavit! Bůh však snímá smrtící, hrozivé otrocké jho z každého, kdo činí ve víře v Božího Syna pokání. Pokorným srdcem Bůh nepohrdá. Volání, prosby a modlitby ponížených Bůh slyší. Nalistujme společně knihu Izajáš.

    Text kázání: 

    Osnova kázání