Na co jste se přišli podívat? (Lk 7,18-35)

Ježíš Kristus je TÍM zaslíbeným Mesiášem a to i tehdy, když je tupen a zesměšňován a lidé v Něj odmítají věřit.

Text kázání