Na sklonku života (Gn 48,1-22)

Jákob žehná svým vnukům

Jákob žehná svým vnukům (a v následující kapitole také svým synům), předává jim proroctví o Mesiáši, povzbuzuje jejich víru i naději a kromě toho slyšíme z jeho úst znovu zhodnocení jeho života.

Text kázání

Osnova kázání