Nadpřirozené Boží dílo (Sk 19,11-22)

Slovo Boží se rozmáhalo

Dneska máme před sebou, který popisuje veliké duchovní projevy – a to jak projevy svaté (vidíme dílo Ducha svatého skrze Pavla a v křesťanech), tak i nesvaté, nečisté, démonické na lidech bezbožných i náboženských.

Text kázání

Osnova kázání