Neboj se sestoupit do Egypta! (Gn 46,1-30)

Jákobovo setkání s Josefem

Náš dnešní text nám ukazuje Jákobovo setkání s Josefem. Přestože Jákob Josefa velmi miloval a toužil spatřit jeho tvář, tak hledá Boží vůli v tom, zda má, či nemá sestoupit s celou rodinou do Egypta.

Text kázání

Osnova kázání