Nenechte se zmýlit! 1 K 6,9-11

aaaSpasitelná víra se projevuje spravedlností z víry! Ti, kteří patří Kristu a byli skutečně obmyti se nedopouštějí již hříchů, pro které byli před Bohem duchovně mrtví. Jejich srdce se již nebouří proti Božímu řádu ustanovenému Bohem pro všechny oblasti lidského života a všech vztahů. Tento přístup ale dál náleží světu, jeho myšlení a konání, ve kterém dál hřeší proti Bohu. Ve světě dál hříšník sám všemožně hřeší a druhé vybízí a podporuje v tomtéž. Ale nemylte se, nespravedliví, smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani homosexuálové, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.