Nespoléhejte na sebe a svou vlastní moudrost, ale na slavné Boží dílo spásy!

Žid usilující o spásu plněním zákona je nepřítelem evangelia. Člověk v dnešní církvi, který koná dobré skutky proto, aby byl spasen je nepřítelem evangelia! Kdo učí a žije spásu ze skutků, je bludař a nepřítel Boží pravdy, evangelia viz ŘKC a CASD. Kdokoli by vám říkal, že sice musíte věřit v Krista, ale k tomu je potřeba držet sobotu, nebo neděli jako den zasvěcený Bohu. Chodit ke zpovědi, platit desátky. Prostě dělat cokoli, jinak nebudete spaseni, slídí po vaší svobodě v Kristu a je nepřítelem evangelia! Vy jste spaseni pouze milostí, pouze skrze víru! A dobré skutky, které vám Bůh připravil, konáte jako nová stvoření z lásky k Bohu, a ne z donucení zákona! A podle Pavla byl národ Izrael, který odmítl Krista a trval dál na spáse ze skutků takovým nepřítelem evangelia. Pro pohany to bylo ale požehnání přesně naplánované před stvořením světa, protože se cesta ke spáse otevřela v daný čas i jim! Žádný plán B, C, nebo snad D. Žádná improvizace a vaření z vody! Dokonalý, bezchybný Boží plán spásy, který se naplňuje a bude doveden a k cíli. A To tajemství tohoto plánu je popsáno v Ř 11,25-26.

Text kázání:

Osnova kázání