O BOŽÍM SLOVĚ! Ž 119, 88-90

KŘÍŽV Písmu máme nádherné Žalmy o Božím slově a jeho důležitosti. Například Žalm první. Který učí každého věřícího človíčka, že blaze je tomu, kdo si oblibuje Hospodinův zákon, tedy Jeho slovo a rozjímá nad ním ve dne i v noci. Takový člověk je ve své mysli, ve svých skutcích i ve svém společenství svatý. Oddělený od hříchu. Je blahoslavený. Žalm devatenáctý oslavuje Boha jako autora světa, ale i Písma, slova. A to v jeho druhé polovině, od osmého verše. Kde ve verších 8-10 je celkem šest jmen. Nebo vlastností pro Boží slovo. Jde o zákon, svědectví, přikázání, příkaz, bázeň, tedy slovo odrážející skutečnost, že Písmo je dostačující pro plné uctívání Boha. Poslední jméno pro Písmo je potom slovo rozhodnutí, Boží právní a závazné rozhodnutí.

Text kázání: 

 

Osnova kázání